Khamis, 19 Februari 2015

TAKLIMAT PELANCARAN EKSA OLEH KOORDINATOR EKSA IKBN SERI ISKANDAR

Sesi taklimat pelaksanaan EKSA oleh Timbalan Pengarah, Bahagian Pengurusan Latihan, merangkap Koordinator EKSA IKBN Seri Iskandar En. Amir-Kharul Bin Daud mengenai pelaksanaan amalan EKSA kepada semua kakitangan dan pelajar semasa Majlis Pelancaran EKSA pada 16 Februari 2015